Медиумски објави |

А1он: Конференција за медиумската писменост во образовниот систем

feat-img

За медиумската писменост во образовниот систем во однос на неодамна усвоената Сеопфатна стратегија за образованието 2018-2025 и тековните реформи на Министерството за образование и наука ќе се дискутира денеска на конференцијата „Медиумската писменост во Македонија: во или вон образованието“.

Организатор на конференцијата е Високата школа за новинарство и за односи со јавноста во партнерство со Институтот за различности од Лондон и дневниот весник „Нова Македонија“.

Ќе бидат презентирани иницијативите на осум граѓански организации и осум медиумски партнери во рамки на Коалицијата за медиумска писменост што во 2016 ја основаше Високата школа. Нивните заеднички активности беа поддржани со грантови од Европската Унија, со цел да ја унапредат медиумската писменост во земјата.

– Во изминатите осум месеци преку овие иницијативи се продуцираа различни медиумски содржини креирани од и за маргинализираните групи граѓани, имаше едукативни активности за младите да можат критички да ги перцепираат вестите и да умеат да ги препознаваат професионалните новинарски стандарди, соопшти Високата школа за новинарство и за односи со јавноста.