Медиумски објави |

Нова Македонија: Медиумската писменост во Македонија: во или надвор од образованието

feat-img

Високата школа за новинарство и за односи со јавноста, во партнерство со Институтот за различности од Лондон и дневниот весник „Нова Македонија“, ја организира конференцијата „Медиумската писменост во Македонија: во или надвор од образованието“. На конференцијата се дискутираше дали и колку е присутна медиумската писменост во нашиот образовен систем во однос на неодамна усвоената Сеопфатна стратегија за образованието 2018-2025 и тековните реформи на Министерството за образование и наука.

На настанот се презентираа иницијативите на осумте граѓански организации и осумте медиумски партнери во рамките на Коалицијата за медиумска писменост, која во 2016-тата ја основа Високата школа. Нивните заеднички активности беа поддржани со грантови од Европската Унија, за да ја унапредат медиумската писменост во земјата. Во изминатите осум месеци, преку овие иницијативи, се продуцираа различни медиумски содржини креирани од и за маргинализираните групи граѓани. Исто така имаше едукативни активности за младите да можат критички да ги перципираат вестите и да умеат да ги препознаваат професионалните новинарски стандарди.