d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Градот Скопје за првпат стипендира спортисти

Со цел да ја зголеми мотивираноста кај младите и талентирани спортисти – средношколци, Град Скопје за првпат воведе стипендирање на спортисти – средношколци кои се жители на Скопје и учат во средните училишта на подрачјето на Скопје. Ќе се изберат 100 стипендисти – средношколци, кои во текот на 8 месеци во тековната 2018 година ќе добиваат стипендија од 3.000 денари месечно со платен персонален данок, средства обезбедени од буџетот на Град Скопје.

Јавниот повик траеше заклучно со 26.04.2018 година.