d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

„Карев“ за лица со и без попречности

Гимназијата „Никола Карев“ на 15 ноември годинава организираше забава за учесниците на меѓународниот фестивал „Игри без маска, театар без дискриминација“. Учесниците на овој фестивал, со и без хендикеп, беа од најразлични градови од Македонија, но и од Бугарија, Србија, Босна и Херцеговина, Косово.

Иван Стојанов, „Никола Карев“, Скопје