Низ ходниците |

МРТ доби благодарница за соработка во проектот „Медиумски ден на средношколците“

Јавниот сервис ја поддржува важноста на медиумската и дигиталната писменост во институционалното образовение, а медиумската писменост ќе ги научи средношколците како да ги користат позитивните аспекти од популарната култура при личниот развој.