Низ ходниците |

Натпревар за најдобар постер

feat-img

Проект Poster for Tomorrow е иницијатива што го промовира графичкиот дизајн како алатка за социјална промена во општеството. Секоја година овој проект зема конкретно човеково право како тема на натпреварот. Овогодишните постери треба да се борат за секој да има право на соодветна работа и поради тоа се дел од тематиката „Work Right“.

Најдобрите десет постери ќе бидат изложени во најпознатите галерии и музеи ширум светот на 10 декември, Интернационалниот ден на човековите права. Отворена е и шанса за посебни признанија од страна на спонзори и поддржувачи.

Натпреварот е отворен и за млади аматери. Рокот за доставување на постерите е 10 јули. Сè што треба да направите е вашиот креиран постер да го прикачите на вебстраната www.posterfortomorrow.org.