d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Прилепски средношколци на обуки во Португалија, Грција и Холандија

Средношколци од прилепското училиште „Орде Чопела“ учествуваа на обуки за земјоделско претприемништво во Португалија, Грција и Холандија кои треба да ги поттикнат иницијативата и претприемништвото на учениците и да ги подобрат нивните можности за вработување и кариера.

Средношколци од ветеринарната струка беа во Португалија кадешто се запознаа со техниките на одгледување и лекување на животни преку предавања на инженери агрономи и практична настава во сточарска фарма. Ученици од насоката агроменаџмент заедно со претставници од уште четири стручни училишта од Свети Николе, Ресен, Скопје и Струмица учествуваа на студенскиот кампус на Американ скул фарм во Солун, Грција. Во Холандија, пак, средношколци ги осознаа со различни можности и технологии во хортикултурното производство. На обуките, средношколците разменија искуства со нивни врсници за струките кои ги изучуваат и се запознаа со најновите светски земјоделски технологии и нивната примена. Обуките беа организирани од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, во рамки на програмата Еразмус плус преку проектот АГЕНТ (AGricultural ENtrepreneurship Training).

Елизабета Пирганоска, професор во ОСУ „Орде Чопела“ – Прилеп