Низ ходниците |

Учениците од „Дрен“ го посетија Министерството за финансии

feat-img

Учениците од втора година од средното економско училиште „Васил Антевски-Дрен“ беа во посета на Министерството за финансии на Македонија, каде присуствуваа на презентација на носење на Буџет. Учениците, имаа можност теоретските знаења да ги поврзат со практичните.  Се сретнаа и со министерот Драган Тевдовски кој им објасни дека сите придонесуваат за финансирање на државниот Буџет и кога пазаруваат задолжително да побараат фискална сметка. Исто така им посочи да го видат Граѓанскиот буџет за 2018 година и да дадат сугестии за подобрувања кои би можеле да се земат во предвид при подготовката на следниот граѓански буџет за 2019 година.

ucenicite od dren go posetija ministerstvoto za finansii 2