d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Учениците од „Дрен“ го посетија Министерството за финансии

Учениците од втора година од средното економско училиште „Васил Антевски-Дрен“ беа во посета на Министерството за финансии на Македонија, каде присуствуваа на презентација на носење на Буџет. Учениците, имаа можност теоретските знаења да ги поврзат со практичните.  Се сретнаа и со министерот Драган Тевдовски кој им објасни дека сите придонесуваат за финансирање на државниот Буџет и кога пазаруваат задолжително да побараат фискална сметка. Исто така им посочи да го видат Граѓанскиот буџет за 2018 година и да дадат сугестии за подобрувања кои би можеле да се земат во предвид при подготовката на следниот граѓански буџет за 2019 година.

ucenicite od dren go posetija ministerstvoto za finansii 2