„Снежниот“ крал на високите планини

Активирај се, 26.12.2014 год.

Да си одам – да ми биде поубаво!?

Активирај се, 26.12.2014 год.

Драг Дедо Мраз…

Активирај се, 26.12.2014 год.

Креативноста и социјализацијата да се одлика на зимскиот распуст

Низ ходниците, 26.12.2014 год.

Македонскиот Доктор Офболи

Активирај се, 26.12.2014 год.

Жаре „Еден на еден“: Уживам во неврзан муабет

Активирај се, 26.12.2014 год.

Средношколски конкурс за мултимедијални продукти

Низ ходниците, 18.12.2014 год.

Философски молк и книжевна дискусија

Активирај се, 17.12.2014 год.

Средношколците од „Георги Димитров“ во борба против ХИВ

Активирај се, 17.12.2014 год.