d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Подобрување на новинарските вештинии мултимедијални способности

Подобрување на новинарските вештинии мултимедијални способности меѓу средношколците и производство на онлајн ресурси. Главните цели на овој проект се(1) да ги мотивира младите да читаат, пишуваат и да се изразат себеси за нивните теми на интерес, (2) да се поврзат новинарските секции во средните училишта нудејќи им професионална и техничка помош вообјавувањето на нивните училишни весници и (3) да се промовира новинарството како идна професија меѓу младите луѓе. Проектот го поддржа „Фондацијата: Медиуми и демократија“.