d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Преспа

Паркот на природата Езерани е значајно место за многу видови на птици. Кадроглавиот или уште познат како далматински пеликан е една од редовните посетители на овој предел, кој со својата убавина го привлекуваат вниманието на многу љубители на птици.