d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Струмица

Во Струмица и нејзината околината има четири заштитени подрачја од катерогијата споменик на природа: Смоларски и Колешински водопади, Моноспитовското блато и шумата Чам Чифлик. Смоларскиот водопад сместена во падините на Беласица е единствениот постојан водопад во Македонија.