Ресурси |

Тиквеш

feat-img

Под Строг природен резерват спаѓаат заштитени подрачја кои поради својата специфичност и значајни карактеристики (природни и културни) се од особена важност за нивно зачувување. За строг природен резерват „Тиквеш“ е прогласен во 1997 година.