Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Публикации

Прочитај повеќе за медиумската писменост

Прирачници

Прирачник за медиумска писменост за млади, за медиуми и за граѓански организации

Преземи МК
Преземи ALB
Преземи ENG
Прирачник за јавниот
интерес во новинарството


Преземи МК
Преземи ALB
Преземи ENG
Прирачник за дигитален активизам

Кон прирачникот

Краток водич за млади за медиумска писменост

Преземи МК

Истражувања и анализи

ИКС ја истражува медиумската писменост на неколку нивоа, со посебен интерес на образованието, медиумите и младите.


Медиумската писменост во Македонија: обид за имплементација во основното образование

Преземи МК
Преземи ALB
Преземи ENG
Медиумската писменост во Македонија: алката што недостасува за активно граѓанство

Преземи МК
Заклучоци МК
Заклучоци ENG

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk