Si mund të përdoret IА në lajme

Aktivizohu, 11.06.2024 год.

Udhëzues për mësimdhënësit për lojën Xhaxhi Kokëfortë

Aktivizohu, 27.02.2024 год.

Niveli i inflacionit: interpretimi dhe manipulimi i ndryshëm

Analizo, 31.01.2024 год.

Problemi me prezantimin e nivelit të borxhit publik

Analizo, 31.01.2024 год.

Vështrim ndaj margjinave: Nxitja e edukimit mediatik te personat me aftësi të kufizuara

Guglo në mënyrë të zgjuar, 29.01.2024 год.

THIRRJE PËR SHKOLLA TË MESME PËR PJESËMARRJE NËTHIRRJE PËR SHKOLLA TË MESME “SPRINT GAZETARESK: PRAKTIKË DINAMIKE PËR NXËNËSIT E SHKOLLAVE TË MESME NË MEDIA”

Lajme, 05.12.2023 год.

“U paraqita për praktikë në media për të shkruar për gjithçka që të rinjve u mungon në Kumanovë”

Aktivizohu, 12.10.2023 год.

Njihu me “Xhaxhi Kokëfortin” dhe bëhuni rezistent ndaj dezinformatave

Aktivizohu, 02.10.2023 год.

„Gjithmonë kam dashur të punoj në televizion” 

Aktivizohu, 12.09.2023 год.