Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Јас мислам вака

„Меките“ вештини тешко се учат. Но затоа воннаставните активности помагаат да се промени тоа. Областите кои овие активности ги опфаќаат се спортот, разните друштвени игри, уметноста, музиката, драмата, поезијата, програмирањето, новинарството, волонтирањето, дебатите, младинскиот активизам и учеството во училишна заедница. Корисноста на воннаставните активности е огромна. Учениците добиваат подобри оценки поради способностите кои ги развиваат надвор од училиштето, имаат поголема самодоверба и се повеќе подготвени за животот.

Matea Atanasoska jas mnislam vaka 415x252Критичкото размислување претставува човекова свест која е изложена на секојдневни надворешни влијанија. Справувањето со тие влијанија е почетокот на новиот свет каде општеството не е само безгласна буква.

suzana miceva mediumska pismenost niz ochiteМладите не само што можат да ги стекнат вештините за медиумска писменост, туку тие можат да бидат и нејзини најголеми промотори, или амбасадори. Бидејќи тие не само што можат да ги препознаат лагите и манипулациите квалитетни содржини кои ќе мобилизираат публика и ќе едуцираат туку со мала помош се и бескрајно креативни и можат да продуцираат.

Emilija Velickova jas mislam vakaГолем дел од светот забави, запре со својата динамика соочен со невидлив непријател кој е присутен насекаде. Секој од нас наоѓа начини да симулира секојдневие, налик на досегашното. Потклекнуваме пред „инфицирањето“ со информациите кои свесно или несвесно ги перцепираме. Сведоци сме на наслови кои привлекуваат, а содржината не ветува конкретна вест, особено во ситуации кога „борбата“ се води на многу фронтови.

Iskaci go Pelister 1Пантелејмон Трпчевски, СОУ Гимназија „Јосип Броз-Тито", Битола

Elena SokoloskaЕле­на Со­ко­ло­ска, СОУ Гим­на­зи­ја „Мир­че Ацев“, При­леп

Jana KostovskaЈа­на Ко­стов­ска, СУГС „Ни­ко­ла Ка­рев“, Скоп­је

Nikolija PehcevskaНи­ко­ли­ја Пех­чев­ска, СУГС „Ор­це Ни­ко­лов“, Скоп­је

Vo kakvo uciliste ucam a vo kakvo bi sakala da ucamМихаела Неделковска, ученичка во СУГС „Никола Карев“, Скопје

Kakva e taa nauka samo na hartijaМарија Јованова, ученичка во СОУ „Добри Даскалов“, Кавадарци

Сара Николова и Викторија Панова, СОУ „Гоце Делчев“, Велес

Дора Смилевска, СУГС „НиколаКарев“, Скопје

JAS MISLAM VAKA Monika StojanovskaМоника Стојановска, СОУ „Митко Пенџуклиски“, Кратово

elena saveska jas mislam vakaЕлена Савеска, ОСЕУ „8-ми Септември “, Тетово

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk