Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Јас мислам вака

Matea Atanasoska jas mnislam vaka 415x252Критичкото размислување претставува човекова свест која е изложена на секојдневни надворешни влијанија. Справувањето со тие влијанија е почетокот на новиот свет каде општеството не е само безгласна буква.

suzana miceva mediumska pismenost niz ochiteМладите не само што можат да ги стекнат вештините за медиумска писменост, туку тие можат да бидат и нејзини најголеми промотори, или амбасадори. Бидејќи тие не само што можат да ги препознаат лагите и манипулациите квалитетни содржини кои ќе мобилизираат публика и ќе едуцираат туку со мала помош се и бескрајно креативни и можат да продуцираат.

Emilija Velickova jas mislam vakaГолем дел од светот забави, запре со својата динамика соочен со невидлив непријател кој е присутен насекаде. Секој од нас наоѓа начини да симулира секојдневие, налик на досегашното. Потклекнуваме пред „инфицирањето“ со информациите кои свесно или несвесно ги перцепираме. Сведоци сме на наслови кои привлекуваат, а содржината не ветува конкретна вест, особено во ситуации кога „борбата“ се води на многу фронтови.

Elena SokoloskaЕле­на Со­ко­ло­ска, СОУ Гим­на­зи­ја „Мир­че Ацев“, При­леп

Jana KostovskaЈа­на Ко­стов­ска, СУГС „Ни­ко­ла Ка­рев“, Скоп­је

Nikolija PehcevskaНи­ко­ли­ја Пех­чев­ска, СУГС „Ор­це Ни­ко­лов“, Скоп­је

Vo kakvo uciliste ucam a vo kakvo bi sakala da ucamМихаела Неделковска, ученичка во СУГС „Никола Карев“, Скопје

Kakva e taa nauka samo na hartijaМарија Јованова, ученичка во СОУ „Добри Даскалов“, Кавадарци

Сара Николова и Викторија Панова, СОУ „Гоце Делчев“, Велес

Дора Смилевска, СУГС „НиколаКарев“, Скопје

JAS MISLAM VAKA Monika StojanovskaМоника Стојановска, СОУ „Митко Пенџуклиски“, Кратово

elena saveska jas mislam vakaЕлена Савеска, ОСЕУ „8-ми Септември “, Тетово

Бисера Наумовска, СУГСГ Орце Николов

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk