Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Јас мислам вака

jas mislam vaka vera apostolovskaВера Апостоловска

Да се биде различен има свои позитивни и негативни страни. Секогаш сум гледала позитивно на работите, па така и на мојата различност. Тоа се должи на моето растење во среќно и сложно семејство. Љубовта, разбирањето, поддршката се клучни во мојот развој и моето позитивно гледање на различноста. Секогаш, со многу отворен разговор ми беше објаснета мојата состојба. При тие разговори честопати пуштав по некоја солза, но веднаш потоа ќе се насмеевме на духовитите шеги на мојот татко. Секогаш се трудев да ги истакнам моите способности, а истовремено да ја убедам околината да не гледа на моите попречености. Различноста отвара нови хоризонти и ме прави креативна, работлива, ангажирана, позрела и поистрајна и борбена. За жал околината и општеството не ги согледуваат подеднакво различностите. Предрасудите ги чувствувувам како штит, којшто треба да се пробие. Со огромен ангажман и многу енергија се обидувам кај мојата околина да ја подигнам свеста за позитивната страна на различностите. Ја сензибилизирам околината и ја учам на толеранција . Секое зло за добро. Имено, различноста претставува неисцрпен предизвик. Токму во посебностите и различностите лежи привлечноста и предизвикот за соочување и надминување на истите.

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk