Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Камп за медиумска писменост

„Научивме многу за тоа како се прави фото сторијата и пишува новинарски текст, а исто така запознавме и стекнавме нови пријателства“, раскажуваат Радмила Костова и Изабела Јованова учеснички на медиумскиот камп во Штип. Погледнете го видеото во кое ги споделија своите искуства од летниот камп за медиумска писменост од кои се стекнаа со нови знаења но и пријателства со средношколци од цела Македонија.

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk