Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Камп за медиумска писменост

Да се биде на средношколскиот камп за медиумска писменост за Давид Михајлов преставуваше можност да се научи повеќе  за новинарството, како се спрема  ТВ емисија од избор на тема до снимање и монтажа, како се прави фото сторија но и да се биде медиумски писмен. Погледнете го видеото и дознајте какво е искуството на Давид од летниот камп за медиумска писменост.

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk