Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Камп за медиумска писменост

Плодната струмичка котлина е живеалиште на богат животински и растителен свет. Ако патот ве води кон Моноспитовското блато ќе ве пресретнат папрат, високи трски, птици. Влажниот воздух во близина на Мокрино, Колешино, Смолари, Габрово е идеалното место за јаворите, кои овде се присутни неколку стотици години. Колешинските и Смоларските водопади изобилуваат со силикатни алги, ретки видови инсекти, барски птици и цицачи. Во Моноспитовското блато се застапени 112 видови птици и во него можат да се најдат 11 видови на водоземци и 16 различни видови влекачи.

Повеќе невладини еколошки организации имаат иницијатива планината Беласица да се прогласи за заштитено подрачје, како што впрочем е заштитена од грчка и бугарска страна.

Кај нас, заштитени подрачја се Колешинските и Смоларските водопади.

Благица Павлова, гимназија „Гоце Делчев“ Валандово
Билјана Витанова, гимназија „Јане Сандански“ Струмица

 • Florata-i-faunata-vo-strumickiot-region-1
 • Florata-i-faunata-vo-strumickiot-region-2
 • Florata-i-faunata-vo-strumickiot-region-3
 • Florata-i-faunata-vo-strumickiot-region-4
 • Florata-i-faunata-vo-strumickiot-region-5
 • Florata-i-faunata-vo-strumickiot-region-6
 • Florata-i-faunata-vo-strumickiot-region-7
 • Florata-i-faunata-vo-strumickiot-region-1
 • Florata-i-faunata-vo-strumickiot-region-2
 • Florata-i-faunata-vo-strumickiot-region-3
 • Florata-i-faunata-vo-strumickiot-region-4
 • Florata-i-faunata-vo-strumickiot-region-5
 • Florata-i-faunata-vo-strumickiot-region-6
 • Florata-i-faunata-vo-strumickiot-region-7

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk