Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Камп за медиумска писменост

Петнаесет метарските Колешински водопади пленат со својата убавина

Напуштената фабрика ја нарушува природноста на Моноспитовско блато

Колешинските водопади, иако се заштитени, се жртва на недомаќинското управување

Урбаниот начин на живот се доближува дури до границата на Моноспитовско блато

Мокрински извори – сведоштво како човекот ја менува природата во своја корист.

Замислете да сте инсект. Ова е вашиот секојдневен кошмар на јаве.

И покрај несовесните активности на човекот, шумата воодушевува. Уште колку?

Петрина Станковска, СОУ „Наум. Н. Борче“, Крушево
Василаки Ѓорѓиоски, СОУ „Јане Сандански“, Струмица

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk