Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Камп за медиумска писменост

Дел сме од природата, но ја загадуваме. Сакаме да потсетиме за човековата узурпација на природатада, честопати и несвесно сторена, низ фокус на црвената боја. 

Нашите телефони ни овоможуваат не само да го сликаме кафето за на Инстаграм, туку и да ја  меморираме посебноста на природата.

Не мора да сkинеш цвет за да се фотографираш.Со одлука донесена од 2 секунди, правиме штета која ќе трае 20.000 години. Што оставаме на генерациите по нас?

Природните убавини не се само за сликање, туку и за чување.

Се додека не ги почитуваме правилата, ние остануваме најголемата причина за се повеќе загрозени видови и климатските промени!

Проучувај ја природата, сакај ја природата и остани блиску до неа .Затоа што само таа нема никогаш да те изневери.

Смени се себе си, а не природата. Колку повеќе даваме, толку повеќе добиваме.

Биди поблиску до срцето на природата. Оди на излет, искачи се  на планина, потроши една недела во шума. Имај здрав дух!

 

Симона Додевска, „Перо Наков“ Куманово 

Викторија Панова, „Гоце Делчев“ Велес

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk