Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Низ ходниците

filozofСредношколците од „Раде Јовчевски – Корчагин“ остварија средби со еден од најголемите философи на современиетоФерид Мухиќ и еден од најзначајните книжевни критичари Раде Силјан.

Сообразно на Киркегоровиот цитат „закачени на усните на учителот“, милениците на философијата ја слушаа беседата „Моќта на философијата“ изведена од професорот Мухиќ, по што следеше молккако доказ за воодушевеност и фасцинација. „Совршеното единство на мудроста и љубовта се остварува во философијата која по својата етимологија е мудрољубие“, рече Мухиќ.

Поетот и есеистот Раде Силјан, пак, на учениците им ја доближи македонската книжевна реч. Тие читаа и уметнички интерпретираа фрагменти од неговите книги и дискутираа по нив. Средношколците ќе продолжат да имаат средби и со други поети за повеќе да им се доближи македонската литѕература.

Драгица Солунчева и Ева Зовиќ, СУГС Гимназија „Раде Јовчевски-Корчагин“

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk