Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Низ ходниците

Во рамки на ,,Европската недела на мобилност", скопските средношколци се едуцираа за придобивките од одржливиот транспорт. Учениците од СУГС ''Раде Јовчевски-Корчагин" посетија Центарот за управување и контрола на сообраќајот (ЦУКС) во главниот град и се запознаа со придобивките од функционирањето на овој центар.

Меѓудругото, се интересираа за работата на сообраќајните инженери, како и за влијанието на сообраќајот врз квалитетот на животната средина. niz hodnicite odrzliv transport2 330x200Средношколците, пак, од СУГС „Георги Димитров“, се едуцираа за придобивките од користењето на одржлив транспорт и ефектот врз природата, климатските промени и емисиите на СО2. Во дворот на училиштето беше поставен камион училница, лабораторија на тркала, којашто се снабдува со енергија од соларни панели. Едукативните часови завршија со герила акција во центарот на градот, со едукативни содржини за одржлив транспорт.

 

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk