Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Низ ходниците

Европскиот ден на јазиците, во гимназијата „Јосип Броз - Тито“ во Битола беше одбележан по петти пат.

Niz hodnicite BitolaВо реализација на настанот, именуван како „На појадок во конзулска Битола“, учествуваа учениците и професорите од активите по македонски, англиски, германски и француски јазик. Декорираните маси изобилуваа со специјалитети карактеристични за Македонија, а можеа да се видат и ученички облечени во народна носија.

Идејата на манифестациите кои се одржаа во многу земји од ЕУ е да се поттикне интересот кај децата и возрасните кон јазиците и изучување на истите.

Теодора Кожуваровска, СОУ Гимназија „Јосип Броз - Тито“  Битола.

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk