Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Низ ходниците

Средношколките Невена Кимова од „Никола Карев“ Скопје и Тамара Тодевска од „Кочо Рацин“ од Свети Николе беа најмладите учеснички на еднонеделната обука што на почетокот на ноември ја организираше Волонтерскиот центар Скопје во рамки Еразмус проектот „Медиумска писменост: чекор кон инклузивно општество“.

Kade bevme Inkluzivno opstestvo 330x200На обуката учествуваа 29 претставници од осум земји (Македонија, Данска , Бугарија, Грција, Летонија, Шпанија, Словачка и Италија) со цел преку дискусија и употреба на новите медиумите да се постигне поголема толеранција кон културните различности во Европа, но и да се развие критички однос кон медиумските содржини.

Учесниците, чии професии беа новинарство, социјална и младинска работа, ги пренесоа искуствата од своите средини и дискутираа за моќта на медиумите во создавање или искривување на реалноста како последица на силното влијание што мигрантската криза го има врз европските држави. Преку обуката ќе се придонесе за функционирање на мултиетничките општества во Европа, како и зголемување и подобрување на квалитетот за активностите поврзани со мигрантите и нивна инклузија во општеството.

Обуката во Струга следи по октомвриската конференција за медиумска писменост што Еразмус партнерите во овој проект ја организираа во Архус, Данска.

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk