Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Низ ходниците

Во рамки на програмата „Еразмус +“ и невладината организација „ГЕТ Иновација“, од 16 до 24 ноември 2017 година, се одржа семинар на младинска размена во Шпанија. На семинарот присуствуваа учесници од Италија, Франција, Шпанија, Португалија, Романија, Полска, како и шест младинци од Македонија, меѓу кои и учениците од гимназијата „Јосип Броз- Тито“ од Битола.

bitolski srednoskolci ja posetija spanija 2

Учесниците фотографираа и анкетираа жители од село и од градот Малага, со цел да ги согледаат разликите помеѓу начинот на живот. Младинците заклучија дека животот во село, воглавно е помирен, со недостапни институции, додека градот е побучен, загаден, достапни институции и културно забавни настани. Воедно и дека за разлика од Македонија, во Шпанија отпадот е строго регулиран, јавниот превоз беспрекорен, а инфраструктурата дури и во најмалите села е развиена подеднакво како и во градовите.

Анастасија Сивеска, Александар Лавуровски,  Гимназија „Јосип Броз- Тито“ Битола

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk