Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Низ ходниците

За мотивација на средношколците, Градот Скопје, годинава, ќе додели стипендии на 100 најуспешни спортисти – средношколци кои учат во средните училишта на територијата на Скопје. Наградниот фонд кој е предвиден за стипендии на ученици и ученички изнесува 3 милиони денари, поточно по 3.000 денари во текот на осум месеци до крајот на 2018 година.

Како поддршка за средношколскиот спорт, паралелно со реконструкција на училишните објекти, ќе се обноват и спортските сали.

Како и секоја година, најдобрите екипи од средните училишта и годинава ќе имаат можност за спортска дружба со нивните врсници од странство.

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk