Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Низ ходниците

Над 140 средношколци од 28 средни училишта од Македонија беа дел од Иновативниот камп – натпревар на средношколци во претприемачки вештини во организација на „Junior Achievement Macedonia”, програма поддржана од УСАИД, а дел од глобалната мрежа Junior Achievements Worldwide.

nagradena aplikacija za pomala smetka za struja

Учениците беа поделени во тимови, со задача да осмислат производ или услуга што ќе придонесе за енергетска ефикасност и ќе има широка примена во заедницата. Пред жири комисија, беа презентирани голем број на иновативни решенија.

Победи идејата на тим кој понуди апликација која помага во намалување на сметката за електрична енергија. Втората награда припадна на ученици со бизнис план за самоодржливи возови, а третата награда се однесуваше на бизнис идеја за еколошко производство на обновлива енергија.

 

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk