Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Низ ходниците

Средното електротехничко училиште на Град Скопје „ Михајло Пупин “ доби современо опремена училница за потребите на специјалната ЕВН – паралелка, како дел од проектот „20/20/20”.

Идејата е резултат на раководниот тим на училиштето и ЕВН Македонија, каде учениците ќе се обучуваат под менторство на професионалци. Следењето на принципите на таканареченото дуално стручно образование кое е успешна приказна во Австрија, Германија и во Швајцарија, се очекува да вроди со вработување на ученици во компанијата по завршување на стручното образование. Досега се вработени 20 ученици, што е мотив повеќе за сегашните генерации своите вештини да ги насочуваат за потребите на пазарот на трудот.

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk