Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Низ ходниците

Учениците од втора година од средното економско училиште „Васил Антевски-Дрен“ беа во посета на Министерството за финансии на Македонија, каде присуствуваа на презентација на носење на Буџет. Учениците, имаа можност теоретските знаења да ги поврзат со практичните.  Се сретнаа и со министерот Драган Тевдовски кој им објасни дека сите придонесуваат за финансирање на државниот Буџет и кога пазаруваат задолжително да побараат фискална сметка. Исто така им посочи да го видат Граѓанскиот буџет за 2018 година и да дадат сугестии за подобрувања кои би можеле да се земат во предвид при подготовката на следниот граѓански буџет за 2019 година.

ucenicite od dren go posetija ministerstvoto za finansii 2

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk