Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Низ ходниците

Министерството за образование и наука (МОН) на 21 април ја промовираше Сеопфатната стратегија за образование за 2018-2015 година што Владата ја усвои во јануари заедно со Акцискиот план. „Кога тргнавме да го заокружиме овој документ, имавме голема визија пред нас - да ги утврдиме правците на образованието за поттикнување и овозможување личен развој на активни и мотивирани граѓани кои ќе можат да придонесат за развојот и напредокот на заедничкото општество. Ги лоциравме клучните предизвици на македонскиот образовен систем, почнувајќи од градинките и училиштата се до универзитетите и поставивме достижни цели за промена.“ – рече министерката во заминување, Рената Десковска.

Креирањето на овој документ финансиски го поддржа Европската Унија, а целиот процес беше во соработка со клучните институции и граѓанскиот сектор. Промоцијата се одржа во скопската гимназија „Орце Николов“.

Стефан Митиќ, ученик во гимназијата „Орце Николов“ – Скопје

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk