Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Низ ходниците

Околу 300 ученици од 15 средни училишта во Скопје на еден ден го окупираа Средно Водно кае се одржа петото издание на манифестацијата „Средношколски игри 2018“.

Под слоганот „Заедно во природа“ на 6 октомври тие се натпреваруваа во повеќе дисциплини, како во крос, во знаење, во уметнички вештини-цртање и фотографирање, креативно пишување, зелени игри, забава. Целта на оваа манифестација е да се подигне свеста кај средношколците за потребата од нивни редовен престој на отворен простор заради подобрување и унапредување на нивното психофизичко здравје.

Манифестацијата се одржа во организација на ЗГ „Сфера“ со поддршка на Град Скопје.

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk