Uncategorised |

(Де)конструирај ги медиумите 2013

feat-img

Живееме во време кога сме изложени на информации од разни извори. Во тој наплив на медиумски пораки, важно е да знаеме на што да веруваме и како да се заштитиме од манипулација, комерцијализација, пропаганда.

Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и „Медиум“ обучија стотина средношколци од Скопје во рамки на проектот „ (Де)конструирај ги медиумите“, со цел:

–    да им се доближи медиумската и дигиталната писменост,
–    да се поттикне и засили работата на новинарските секции во средните училишта,
–    да се развие младинскиот активизам
–    да се поттикне аналитичкото и критичкото размислување кај тинејџерите.

По обуките, учениците во координација со своите професори, пишуваа текстови кои се однесуваат на влијанието на медиумите кај младите обидувајќи се деконструираат различни медиумски содржини. Текстовите се објавува на „Медиум“, на средношколските веб страници и на социјалните мрежи.

Овој проект, Високата школа го реализираше со делумна поддршка на белгиската фондација „Евенс“.

 

 

     
Тамара Ќупева, професорка во гимназијата „Орце Николов“       Матеј Поп-Дучев, ученик во гимназијата „Јосип Броз-Тито“

 

Учесници во проектот

Учениците (де)конструираа

СЕПУГС „Васил Антевски Дрен“  „Дрен инфо“
СУГС „Раде Јовчевски Корчагин“   „Корчагин“
СУГС „Јосип Броз Тито“   „ЈБТ News“
СУГС “Арсени Јовков”  Новинарска секција „Арсени Јовков“
СГГУ „Здравко Цветковски“  ГУЦ „Здравко Цветковски“
СУГС „Зеф Љуш Марку“  „Зеф Љуш Марку“
 СУГС „Браќа Миладиновци“ „Браќа Миладиновци“
СУГС „Георги Димитров“   „Георги Димитров“
 СУГС „Никола Карев“  „Никола Карев“

 

 

 

 
     
     
     

 

   
         

 

 
      video1 video2
      video3 video4
      video5 video6