d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Локална акција за подобри политики за заштита на животната средина (SHAPE)

Младите за природата

Институтот за комуникациски студии (ИКС) во партнерство со Македонското еколошко друштво (МЕД) во периодот од 2020-2022 година ќе го реализира проектот „Локална акција за подобри политики за заштита на животната средина“ (SHAPE) кој има за цел да им овозможи на граѓанските организации и младите луѓе од регионите со заштитено подрачје (Пелагонија, Охрид, Струмица, Тиквеш, Демир Капија и Преспа), да стекнат знаења и вештини за заштита на животната средина.

Проектот предвидува повеќе активности за застапување и лобирање на политиката за зачувување, заштита и унапредување на квалитетот на животната средина и квалитетот на живот на граѓаните.

ИКС и МЕД преку повик за партнерство помеѓу ГО и средните училишта ќе го поттикнуваат зајакнувањето на локалната соработка на засегнатите страни и ангажирањето на младите за почиста и поздрава животна средина. Избраните организации и училишта преку сет на обуки ќе учат како да ги развијат комуникациските вештини, да истражуваат врз база на податоци, да застапуваат и лобираат. За да ги реализираат овие активности, граѓанските организации ќе добијат грант од 5.000 евра и менторска поддршка од професионалните тимови на ИКС и МЕД.

Проектот предвидува и изработка на онлајн едукативни ресурси, обуки, еко-камп, теренски истражувања, кои треба да придонесат кон создавање модел на неформално образование што и во иднина ќе може да се користи во случај кога се прекршува правото на здрава животна средина.

Проектот се реализира со финансиска поддршка на Европскиот инструмент за демократија и човекови права (ЕИДХР).