d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

РАЗМИСЛУВАМЕ ЗЕЛЕНО, ДЕЛУВАМЕ ОДГОВОРНО

Носител на проектот: Здружение Спортски Клуб „Клисура “- Демир Капија

Партнер во проектот: СОУ „Св. Кирил и Методиј“ – Неготино

 

Спортскиот Клуб Клисура од Демир Капија во партнерство со Средното општинско училиште „Св. Кирил и Методиј“ од Неготино ќе застапуваат за решавање на проблемот со еколошката катастрофа во Демиркаписката Клисура предизвикана од градежниот отпад кој настана со изградбата на автопатската делница Демир Капија – Смоквица. Отстранувањето на неразградливиот отпад ќе значи заштита на Челевечка река и Демиркаписката клисура како и опстојувањето на рибниот фонд (бојник) кој живее таму, но и другиот специфичен животински фонд и вегетација.

Спортскиот Клуб Клисура е граѓанска организација основана од локални млади активисти и спортисти за промовирање на активен животен стил во областа на спортот на отворено, еко-туризмот и ангажманот на младите.

СОУ „Св. Кирил и Методиј“ е изградено во 1991 година. Во моментов постојат четири видови на струки меѓу кои: гимназиско образование, билингвална паралелка, електротехничка струка и хемиско-технолошка струка. Со цел да се поврзе еколошката програма со наставниот процес, поголем број еколошки содржини од деветте еколошки теми се интегрирани во наставните и воннаставните активности.

 

Контакт лице од организацијата:

Стефанија Соколовиќ,  075 882 036; [email protected]

 

Контакт лице од средното училиште:

Александар Гичовски 075 283 794; [email protected]

Галерија