d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА – ПРЕДИЗВИК ЗА ИДНИТЕ ГЕНЕРАЦИИ

Носител на проектот: „Хорти Еко“- Струмица

Партнер во проектот:  СОУУД  „Димитар Влахов”- Струмица

 

„Хорти Еко“ со средното училиште „Димитар Влахов од Струмица, ќе промовираат добри земјоделски практики во Струмичкиот регион и органски начин на земјоделско производство. Преку користење на биоразградлив растителен земјоделски отпад ќе се намали загадувањето врз животната средина, но и ќе се зголеми квалитетот на земјоделските производи, а со тоа и нивната побарувачка.

ХОРТИ ЕКОе граѓанска организација која работи на унапредување на земјоделското производство и подобрување на животниот стандард во руралните средини.

СОУУД ,,Димитар Влахов“ е основано  како земјоделско училиштето  во 1946 година, а првите работни денови ги започнува на 6 Ноември со 42 ученика. Оттогаш до денес во оваа училиште се образуваат и едуцира кадри за потребите на стопанството.

 

Контакт лице од организацијата:

Томе Тимов, 072 565 632; [email protected]

 

Контакт лице од средното училиште:

Ванчо Танев 071 667 664; [email protected]

Галерија