Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Инфо

Медиумски писмениот граѓанин умее да ги користи традиционалните и новите медиуми за преку кои ќе ги промовира своите барања и интереси во јавноста. Но како сето ова добро да се испланира и реализира? Одговорите на овие прашања ги бараа претставниците на осумте граѓански организации и новинарите од нивните медиуми-партнери кои се членови на „Коалицијата за медиумска писменост“ што ја основаше Високата школа за новинарство и за односи со јавноста во соработка со дневниот весник „Нова Македонија“ и Институтот за различности во медиумите од Лондон.

koalicija med pismenost bitola2Околу 40-тина учесници заедно со своите ментори од Високата школа ги развиваа комукациските планови и стратегии за дигитални комуникации за сите осум иницијативи на граѓанскиот сектор преку кои ќе се унапредува медиумската писменост. Обуката се одржа во Битола од 19-21 мај и е последна од вкупно петте обуки на кои учествуваа претставниците на граѓанските организации и на медиумите. Од јуни до јануари 2018-та, членовите на Коалицијата ќе почнат со реализација на нивните иницијативи.

Овие активности се во рамки на проектот „Медиумска писменост во ера на наплив на информации: Коалиција за медиумска и информациска писменост“, што го финансира Европската Унија.

 

 

 

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk