Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Инфо

Објавата на прилозите на шесте средношколски тимови се пролонгира поради новонастанатата ситуација со пандемијата. Европската комисија ја одложи Европската недела на медимска писменост 2020, па ИКС во координација со Делегацијата на Европската Унија во земјава одлучи привремено да ги стопира активностите предвидени со конкурсот „Биди медиумски активен/на“. Одложен е и завршниот настан што требаше да се одржи на 27 ми март во Скопје.

Шесте средношколски тимови ги изработија новинарските приказни што ги работеа под менторство на новинари од медиумите-партнери.

Во меѓувреме, до редакцијата на „Медиум“ стигнуваат различни содржини од ученици и професори кои ни даваат предлози што може да се прави при #СедиДома околности.

 • Ucenicite-novinari-se-na-teren-1
 • Ucenicite-novinari-se-na-teren-10
 • Ucenicite-novinari-se-na-teren-11
 • Ucenicite-novinari-se-na-teren-12
 • Ucenicite-novinari-se-na-teren-2
 • Ucenicite-novinari-se-na-teren-3
 • Ucenicite-novinari-se-na-teren-4
 • Ucenicite-novinari-se-na-teren-5
 • Ucenicite-novinari-se-na-teren-6
 • Ucenicite-novinari-se-na-teren-7
 • Ucenicite-novinari-se-na-teren-8
 • Ucenicite-novinari-se-na-teren-9
 • Ucenicite-novinari-se-na-teren-1
 • Ucenicite-novinari-se-na-teren-10
 • Ucenicite-novinari-se-na-teren-11
 • Ucenicite-novinari-se-na-teren-12
 • Ucenicite-novinari-se-na-teren-2
 • Ucenicite-novinari-se-na-teren-3
 • Ucenicite-novinari-se-na-teren-4
 • Ucenicite-novinari-se-na-teren-5
 • Ucenicite-novinari-se-na-teren-6
 • Ucenicite-novinari-se-na-teren-7
 • Ucenicite-novinari-se-na-teren-8
 • Ucenicite-novinari-se-na-teren-9

Поврзани вести:

Учениците-новинари се на терен

Избрани шесте средношколски новинарски тимови на конкурсот „Биди медиумски активен/а“

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk