d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Само со јасна цел, креативност и упорност до конкретни резултати

Никогаш нема да успеете ако не се обидете. Млади луѓе од Демир Капија со својата упорност ја натераа грчката фирма „Актор“ и локалните власти да ја расчистат Демиркаписката Клисура која по изградбата на автопатот беше уништена со градежен шут и отпад.

Vetëm me qëllim të qartë, kreativitet dhe këmbëngulje deri te rezultate konkrete

Asnjëherë nuk do të keni sukses nëse nuk përpiqeni. Të rinjtë nga Demir Kapia me këmbënguljen e tyre detyruan kompaninë greke “Aktor” dhe autoritetet lokale të pastrojnë grykën e Demir Kapisë, e cila pas ndërtimit të autostradës u shkatërrua nga mbetjet ndërtimore dhe mbeturina të tjera.