Udhëzues për mësimdhënësit për lojën Xhaxhi Kokëfortë

Aktivizohu, 27.02.2024 год.

Treguesit në natyrë në publik

Analizo, 31.01.2024 год.

Problemi me prezantimin e nivelit të borxhit publik

Analizo, 31.01.2024 год.

Vështrim ndaj margjinave: Nxitja e edukimit mediatik te personat me aftësi të kufizuara

Guglo në mënyrë të zgjuar, 29.01.2024 год.

“Gazetaria është profesion interesant dhe tërheqës”

Aktivizohu, 12.10.2023 год.

“U paraqita për praktikë në media për të shkruar për gjithçka që të rinjve u mungon në Kumanovë”

Aktivizohu, 12.10.2023 год.

Njihu me “Xhaxhi Kokëfortin” dhe bëhuni rezistent ndaj dezinformatave

Aktivizohu, 02.10.2023 год.

Gazetaria si përcaktim i mundshëm për kuriozen Ana Marija

Aktivizohu, 18.08.2023 год.

Dhunë mes bashkëmoshatarëve në rrjetet sociale ka, por si të parandalohet?

Aktivizohu, 31.07.2023 год.