Rreth Medium

Medium filloi fillimisht si një botim i shtypur i një gazete të shkollës së mesme, në të cilën nxënësit e shkollave të mesme informoheshin, krijonin përmbajtje mediatike, por edhe mësonin për edukimin mediatik. Në periudhën nga viti 2011, kur u publikua për herë të parë edicioni i shtypur, deri më sot, Medium u shndërrua në platformë online që synon të promovojë edukimin mediatik tek të rinjtë dhe t’u mundësojë atyre të fitojnë aftësi të ndryshme, me fokus krijimin e përmbajtjes mediatike.

Mësoni më shumë rreth ISK-së

Instituti për Studime të Komunikimit (ISK) është organizatë kërkimore- shkencore jofitimprurëse, e themeluar në vitin 2012. Instituti është një organizatë lider në fushën e studimeve në gazetari, media, marrëdhënie me publikun, komunikim politik dhe komunikim korporativ. Portofoli i institutit përbëhet nga ofrimi i studimeve master, kryerja e kërkimeve shkencore në fushën e komunikimit dhe medias, zbatimi i projekteve dhe fushatave, si dhe ofrimi i shërbimeve konsulente ndaj palëve të treta.

Edukim mediatik

Komisioni Evropian zgjodhi projektin e ISK-së dhe Shkollës së lartë “Koalicioni për Edukim Mediatik” si një nga 10 projektet më të mira për edukim mediatik në vitin 2019.

01

Bashkëpunim i përhershëm me mbi 40 shkolla të mesme

17

Mbi 1000 nxënës të shkollave të mesme në laboratorët mediatik

01

Mbi 30 partnerë mediatikë

01

43 botime të gazetës së nxënësve të shkollave të mesme Medium

ISK-ja është një nga organizatat më aktive në Maqedoni që promovon edukimin mediatik, duke bashkëpunuar me mediat, shoqërinë civile, institucionet akademike dhe publike, por më së shumti punon me të rinjtë, veçanërisht me nxënës të shkollave të mesme. ISK-ja në vitet e kaluara ka ndërtuar bashkëpunim me më shumë se 40 shkolla të mesme, nxënësit e të cilave janë korrespodentë besnikë të gazetës së vetme të nxënësve të shkollave të mesme “Medium” të cilën e ka zhvilluar me “Nova Makedonija” në vitin 2011. Ekipi i ISK-së vizitoi shumë shkolla ku u diskutua se si t’i qasemi në mënyrë kritike përmbajtjes mediatike. Në tre kampet mediatike në Ohër, Shtip dhe Strumicë, 80 nxënës mësuan se si të jenë gazetarë. Për të pestën vit, ISK-ja organizon Ditën e Medias, ku mbi 600 nxënës drejtpërdrejtë mësuan se si funksionojnë mediat dhe cili është funksioni i tyre në shoqëri. Nëpërmjet konkursit të shkollave të mesme “Shprehuni përmes mediave”, të cilin e organizon ISK-ja dhe Shkolla e Lartë prej më shumë se 10 vitesh, të rinjtë inkurajohen të jenë qytetarë të zëshëm dhe aktivë, që duan të bëjnë një ndryshim duke përdorur fuqinë e mediave.

Projekte

SHAPE

Instituti për Studime të Komunikimit (ISK) në partneritet me Shoqatën Ekologjike të Maqedonisë (MED) nga viti 2020-2022 ka zbatuar projektin “Aksioni lokal për politika më të mira për mbrojtjen e mjedisit jetësor” i cili synon t’u mundësojë organizatave të shoqërisë civile dhe të rinjve të fitojnë një sërë aftësi dhe njohuri për të mbrojtur interesin publik dhe mjedisin jetësor në komunitetet e tyre.

Të dy organizatat do të trajnojnë eko-aktivistë dhe nxënës nga Pellagonia, Ohri, Strumica, Tikveshi, Demir Kapija dhe Prespa se si të iniciojnë dhe paraqesin një problem të caktuar në rajonin e tyre dhe në zgjidhjen e të cilit do të përfshijnë qytetarët dhe institucionet.

Përmes një konkursi, ISK-ja dhe MED do të ftojnë organizatat e shoqërisë civile të bashkohen me një shkollë të mesme nga rajonet me zona të mbrojtura dhe të propozojnë se si të zgjidhet një problem nga fusha e mjedisit jetësor. Organizatat dhe shkollat e përzgjedhura do të mësojnë se si të zhvillojnë aftësitë e komunikimit, të hulumtojnë mbi bazën e të dhënave, avokatin dhe lobimin. Për realizimin e këtyre aktiviteteve, organizatat e shoqërisë civile do të marrin grant prej 5000 euro dhe mbështetje mentoruese nga ekipet profesionale të ISK-së dhe MED-it.

Projekti parashikon zhvillimin e burimeve edukative online, trajnime, eko-kamp, kërkime në terren, të cilat duhet të kontribuojnë në krijimin e një modeli të arsimit joformal që mund të përdoret në të ardhmen në rast se cenohet e drejta për një mjedis jetësor të shëndetshëm. Projekti zbatohet me mbështetjen financiare të Instrumentit Evropian për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut (EIDHR).

#BeMediActive

“Bëhu aktiv/e mediatikisht” quhet nisma e përbashkët e IKS-së dhe Delegacionit të Bashkimit Evropian për shënimin e Javës Evropiane të edukimit mediatik 2020 në vend, në të cilën fjalën kryesore e kanë të rinjtë. Përmes një konkursi, ISK-ja ftoi nxënësit e shkollave të mesme që t’i bashkohen ekipeve dhe të propozojnë ide për një storie gazetareske që do ta realizonin me një media. Nga 27 shkolla të mesme kanë ardhur 61 aplikime, të cilat kanë marrë mbështetje nga gjithsej 30 media. Për gjashtë ekipet e përzgjedhura (katër nxënës, një profesor dhe një gazetar-mentor), ISK-ja siguroi grante prej 400 euro për prodhimin e storjeve gazetareske, trajnime gazetareske dhe mentorim nga partnerët mediatikë që do të publikojnë storjet gazetareske të shkollave të mesme.

Shikoni më shumë rreth projektit këtu.

Mos injoro! Reago!

Instituti për Studime të Komunikimit në 2019-2020 zbatoi fushatën me interes publik për një mjedis më të mirë jetësor “Mos injoro! Reago! ” i cili synonte të rriste presionin ndaj institucioneve publike për të zgjidhur në mënyrë më efikase problemet në mjedisin jetësor, duke nxitur njëkohësisht aktivizmin civil. Nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme, IKS-ja ekspozoi problemet me të cilat përballemi si komunitet dhe i drejtoi pyetjet institucioneve përkatëse për zgjidhje për cilësi më të mirë të jetës.

Fushata “Mos injoro! Reago!”, e cila u mbështet nga Ambasada Britanike në Shkup, ishte e ndarë në tri tema: qytete të qëndrueshme, mjedis të shëndetshëm dhe ndryshime klimatike. Aktivitetet u realizuan në bashkëpunim me fakultete, shkolla të mesme, organizata joqeveritare, iniciativa civile, ekspertë nga fusha të ndryshme, krijues të opinionit publik dhe media.

Të rinjtë ishin pjesë e kësaj fushate, të përfshirë përmes aktiviteteve të ndryshme:

 • Tema e konkursit të shkollave të mesme Shprehuni përmes mediave 2019 ishte “Dua të jetoj në një mjedis të pastër”, për të cilin nxënësit mund të aplikonin me video një minutëshe dhe/ose foto histori duke apeluar për një ndryshim në mjedisin e tyre, që të jetojmë në një mjedis të pastër. Arritën 46 aplikime, grupore dhe individuale, nga gjithsej 24 shkolla nga i gjithë vendi. 15 të regjistruarit e parë morën shpërblime dhe ftesë për pjesëmarrje në Eko-kampin mediatik në Strumicë.
 • Nxënësit e shkollave të mesme të vlerësuara me çmime në konkursin “Shprehu përmes mediave” i prezantuan historitë e tyre fotografike përmes Princit Eduard të familjes mbretërore britanike gjatë vizitës së tij në Shkup në vitin 2019, organizuar nga Ambasada Britanike në Shkup. Fushata Mos injoro! Reago! U prezantua para Princ Eduard
 • Gazetarët e “Medium” raportuan për ditëlindjen e Mbretëreshës së Anglisë

Gazetarët e rinj të “Medium” raportuan nga festimi i ditëlindjes së Mbretëreshës së Mbretërisë së Bashkuar të organizuar nga Ambasada Britanike në Maqedoni më 13 qershor 2019 në Muzeun e Artit Bashkëkohor në Shkup.

 • Eko-kampi mediatik 2019  tradicional ishte në shenjën e eko-gazetarisë. 20 nxënësit më kreativë nga konkursi “Shprehu përmes medias” morën pjesë në një kamp katër ditor ku mësuan për zonat e mbrojtura, si bëhet menaxhimi i tyre, si fotografohet në natyrë dhe si hulumtohet kur shkruhen tema gazetareske nga këto zonave.
 • Dita e Medias 2019, e pesta me radhë e organizuar nga ISK-ja, si pjesë e kësaj fushate. Më shumë se 140 nxënës, gjatë vizitave të tyre në 10 media të ndryshme, diskutuan me redaktorët se si përgatiten lajme dhe nëse ka interes tek audienca për temat ekologjike. Dita u mbyll me Presidentin e R. së Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski kur nxënësit e shkollave të mesme e intervistuan se çfarë bën në kuadër të kompetencave të tij për të jetuar në një mjedis më të shëndetshëm.
 • Postera – Nëntëdhjetë shkolla të mesme në Maqedoni morën postera shkencorë për ndikimin e ndryshimeve klimatike në biodiversitetin në vend, të cilët Instituti për studime të komunikimit (ISK) në bashkëpunim me BNJVL-në i prodhoi dhe i shpërndau në kuadër të fushatës për mjedis jetësor më të mirë “Mos injoro!” Reago! “

Më shumë informacion rreth fushatës “Mos injoro!” Reago! ” mund të gjeni në www.reagiraj.mk. Fushata realizohet në kuadër të projektit “Mbështetje e qeverisjes së mirë përmes pjesëmarrjes së qytetarëve për transparencë dhe llogaridhënie më të madhe të institucioneve”, i cili financohet nga Ambasada Britanike në Shkup.

Stop dezinformata

IKS është partner në projektin Edukim për lajme dhe edukim mediatik – Ballafaqimi me lajmet e rreme, të cilin e zbaton Instituti Maqedonas për Media, së bashku me Sindikatën e pavarur të gazetarëve dhe punonjësve mediatik dhe Institutin për Diversitet në Media nga Londra. Qëllimi kryesor i këtij projekti trevjeçar (2018-2020) i financuar nga Bashkimi Evropian është avancimi i edukimit për lajmet dhe edukimi mediatik tek qytetarët, organizatat e shoqërisë civile dhe gazetarët në hapësirën digjitale. Roli i ISK-së është të tërheqë vëmendjen e përdoruesve të rrjeteve sociale të fitojnë njohuri dhe aftësi për njohjen e dezinformatave dhe raportimin jo etik në mediat dhe rrjetet sociale. Ky edukim informal realizohet përmes videove të ndryshme edukative, kuize, blogje, trajnime.

Një nga aktivitetet kryesore të ISK-së, në këtë projekt është organizimi i Javës kundër lajmeve të rreme. Përafërsisht në të njëjtën kohë me Javën Globale të Medias dhe të Edukimit informativ të UNESCO-s, ISK organizon një sërë ngjarje për të rritur ndërgjegjësimin se pse është e rëndësishme të dimë të lexojmë lajmet dhe si të jemi qytetarë të kujdesshëm digjitalë. Gjatë kësaj periudhe, ISK-ja, organizon trajnime për pensionistë, nxënës të shkollave të mesme, aktiviste për barazi gjinore të grave, uebinarë, debatin “Ejani në kafe, live”. Transmetohen video të gazetarëve që ndajnë përvojën e tyre personale të një gabimi të paqëllimshëm në punën e tyre dhe qytetarët mund të testojnë njohuritë e tyre për njohjen e lajmeve joprofesionale përmes 10 kuizeve.

Aktivitetet e të tre partnerëve përditësohen nga ISK-ja në faqen e internetit www.stopdezinformacii.mk.

MAMIL

MAMIL (Media Literacy in an age of news overabundance: Macedonian Coalition for Media and Information Literacy) është projekti që Komisioni Evropian numëron ndër 10 projektet më të mira të edukimit mediatik në vitin 2019 dhe ISK-ja e prezantoi në Bruksel gjatë Javës evropiane të edukimit mediatik.

Ky projekt që Shkolla e Lartë për Gazetari dhe Marrëdhënie me Publikun (tani ISK) e realizoi nga viti 2016 deri në vitin 2018 me gazetën e përditshme “Nova Maqedonia” dhe Institutin për Diversitet në Media nga Londra, me mbështetje financiare të Bashkimit Evropian, kishte për qëllim promovimin e edukimit mediatik tek sektori civil, mediat dhe të rinjtë.

Të gjitha lajmet publikoheshin rregullisht në uebfaqen e specializuar për edukimin mediatik www.medium.edu.mk.

Koalicioni për edukimin mediatik

Përmes rrjetëzimit të tetë organizatave qytetare dhe tetë mediave në Maqedoni në Koalicioni për edukim mediatik, arriti të dëshmojë se përmes komunikimit të planifikuar mirë dhe përdorimit të mediave tradicionale dhe të reja, qytetarët mund të shkaktojnë ndryshime në shoqëri. Këtë e kanë bërë avokatët e të drejtave të pacientëve me sëmundje të rralla dhe prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuara, të cilët iniciuan ndryshimin e rregullativës. Pas përfundimit të projektit, Koalicioni për edukim mediatik u shndërrua në Rrjetin për edukim mediatik të cilin e themeloi Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audio Vizuale në vitin 2017.

Të rinjtë në MAMIL

Gjatë tre viteve, nxënësit e shkollave të mesme ishin target-grupi kryesor të cilit iu qas ndryshe, duke i angazhuar ata përmes aktiviteteve të ndryshme.

 • I kemi përfshirë si gazetarë në gazetën e shkollës së mesme “Medium”, që është edicion mujor që del si nënfletë në “Nova Makedonija”
 • Organizuam 15 Laboratorë mediatik, të cilët janë leksione interaktive për gazetarinë në shkollat e mesme. Punëtoritë disa orëshe i udhëhoqën ligjërues të Shkollës së lartë dhe gazetarë me përvojë të gazetës “Nova Makedonija”;
 • Nëpërmjet konkursit për produktin më të mirë mediatik “Shprehu përmes mediave” ftuam nxënësit e shkollave të mesme të na dërgojnë përmbajtje mediatike
 • Organizuam kampin veror për edukim mediatik në Shtip, ku morën pjesë 30 nxënës dhe arritën të prodhojnë për katër ditëEmision televiziv dhe të bëjnë foto storje.
 • Në kuadër të MAMIL-it organizuam tradicionalisht Ditën e medias në të cilën 10 media, përfshirë edhe televizionin maqedonas, pritën më shumë se 120 nxënës të shkollave të mesme, në mënyrë që ata të njihen me punën e gazetarëve dhe funksionin e mediave në shoqëri.

Shikoni si dukej Dita e Medias 2018.

Partnerë të jashtëm

Bashkëpunëtorë lokalë