Hulumtime dhe analiza

ISK-ja hulumton edukimin mediatik në disa nivele, me interes të veçantë në arsim, media dhe të rinjtë.

Edukimi mediatik në Maqedoni: përpjekje për implementim në arsimin fillor

Në kërkim të zgjidhjeve të reja: Krijimi i një kurrikule ideale të gazetarisë për Evropën Juglindore

Фемицидот во македонските медиуми

Gjuha e urrejtjes në Maqedoni

Mediat në Maqedoni: mbrojtës të publikut apo pengje të interesave politike

Përgjegjshmëri më e madhe ose propagandë e përforcuar: Etika gazetareske në epokën digjitale

Së bashku PËR natyrën: udhëzues për Eko-Aktivizmin

Nën syrin e publikut: e drejta e privatësisë së personave publik në Maqedoni

Lidhja e qytetarëve: komunikimet digjitale në sektorin civil në Maqedoni

Edukimi mediatik në Maqedoni: hallka që mungon për qytetarinë aktive

Doracakë

Doracak për edukim mediatik për të rinjtë, mediat dhe organizatat e shoqërisë civile

Doracak për interesin publik në gazetari

Udhëzues i shkurtë për të rinjtë për edukim mediatik