Прирачници

Краток водич за млади за медиумска писменост

Прирачник за јавниот интерес во новинарството

Прирачник за медиумска писменост за млади, за медиуми и за граѓански организации

Истражувања и анализи

ИКС ја истражува медиумската писменост на неколку нивоа, со посебен интерес на образованието, медиумите и младите.

Медиумската писменост во Македонија: алката што недостасува за активно граѓанство

Поврзување на граѓаните: дигитални комуникации во граѓанскиот сектор во Македонија

Под окото на јавноста: правото на приватност на јавните личности во Македонија

Заедно ЗА природата: Водич за екоактивизам

Поголема одговорност или засилена пропаганда: новинарската етика во дигиталната ера

Медиумите во Македонија: заштитници на јавноста или заложници на политичките интереси

Говорот на омраза во Македонија

Фемицидот во македонските медиуми

Потрага по нови решенија: Креирање на идеален курикулум по новинарство за Југоисточна Европа

Медиумската писменост во Македонија: обид за имплементација во основното образование