Јас мислам вака

Слобода, предрасуди и смрт на инидивидуалноста

Активирај се | Создадено од вас

31.10.2014 год. | 2 мин. читање

ana-janeva

Размена на културите

Активирај се | Создадено од вас

31.10.2014 год. | 4 мин. читање

Natasa-Acevska

Да ја сочуваме сајбер културата

Активирај се | Создадено од вас

31.10.2014 год. | 2 мин. читање

dushica-ristovska

Влијанието на мобилните телефони и видео игрите

Активирај се | Создадено од вас

13.10.2014 год. | 3 мин. читање

kupeva

Виртуелизација на свеста на младите

Активирај се | Создадено од вас

13.10.2014 год. | 3 мин. читање

ekaterina-pleskonjikj

„Виновна невиност“

Активирај се | Создадено од вас

10.10.2014 год. | 3 мин. читање

Зборови

Активирај се | Создадено од вас

26.08.2014 год. | 4 мин. читање

Collective Intelligence Thinking

Ања Буховски: Медиумите, колективната свест и јас

Активирај се | Создадено од вас

17.05.2014 год. | 3 мин. читање