Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати
е-Медиум

Последното издание на е-Медиум

26.10.2018

Во последниот „Медиум“ во оваа учебна година ги претставуваме најдобрите средношколски медиумски производи од конкурсот „Изрази се преку медиумите“. Анализиравме кои средни училишта имаат највисок и најнизок просек, а учениците од гимназијата „Зеф Љуш Марку“ го интервјуираат пејачот Бени Шаќири.
„Медиум“ - весник на сите средношколци.

Прочитај

2018 година

image
image
image
image
image

2017 година

image
image
image
image
image
image
image
image

2016 година

image
image
image
image
image
image
image

2015 година

image
image
image
image

2014 година

image
image
image

2012 година

image
image
image
image

2011 година

image
image
image
Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk