транспорт

Велосипед или автомобил - кој е подобар транспорт до училиште?

Велосипед или автомобил – кој е подобар за транспорт до училиште?

Активирај се | Создадено од вас

6.12.2023 год. | 3 мин. читање