загатка за креативноста

Девојка која седи на маса и прафи селфи, а во позадина има ѕид на кој има илустрирано повеќе сијалици

Загатка за креативноста: Зошто младите во денешно време се помалку креативни?

Активирај се | Создадено од вас

6.11.2023 год. | 3 мин. читање