Анализа на дезинформации

Земјотресот во Турција и теориите на заговор

Анализирај

26.10.2023 год. | 8 мин. читање

„Енормна појава“ на змии во општина Аеродром

Анализирај

19.06.2023 год. | 7 мин. читање