Uncategorized @mk |

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА – ПРЕДИЗВИК ЗА ИДНИТЕ ГЕНЕРАЦИИ

feat-img

Носител на проектот: „Хорти Еко“- Струмица

Партнер во проектот:  СОУУД  „Димитар Влахов”- Струмица

 

„Хорти Еко“ со средното училиште „Димитар Влахов од Струмица, ќе промовираат добри земјоделски практики во Струмичкиот регион и органски начин на земјоделско производство. Преку користење на биоразградлив растителен земјоделски отпад ќе се намали загадувањето врз животната средина, но и ќе се зголеми квалитетот на земјоделските производи, а со тоа и нивната побарувачка.

ХОРТИ ЕКОе граѓанска организација која работи на унапредување на земјоделското производство и подобрување на животниот стандард во руралните средини.

СОУУД ,,Димитар Влахов“ е основано  како земјоделско училиштето  во 1946 година, а првите работни денови ги започнува на 6 Ноември со 42 ученика. Оттогаш до денес во оваа училиште се образуваат и едуцира кадри за потребите на стопанството.

 

Контакт лице од организацијата:

Томе Тимов, 072 565 632; [email protected]

 

Контакт лице од средното училиште:

Ванчо Танев 071 667 664; [email protected]

Галерија